Wednesday, November 19, 2014
من کتاب شما را دیروز تمام کردم و باید برای نوشتن چنین کتاب طراز اولی به شما تبریک بگویم 
دکتر ‏احسان‬ ‏یارشاطر‬ – بنیانگذار مرکز مطالعات ‫‏ایرانشناسی‬ و استاد بازنشسته ‫‏مطالعات‬ ‫‏ایرانی‬ در دانشگاه ‏کلمبیا‬ ‫‏نیویورک

Solacers علیرضا، ترجمه فارسی کتاب
فینالیست بهترین کتاب سال، جایزه ویلیام سارویان، دانشگاه استنفورد  • Paperback: 347 pages
  • Published: January 14, 2014
  • Language: Persian
  • ISBN-10: 0989898105
  • ISBN-13: 978-0989898102
  • Dimensions: 5.5 x 1 x 8.5 inchesعلیرضا
آریان گلمکانی
ترجمۀ شادی حامدی
آریان یا همان علیرضا گلمکانی نه یتیم بود و نه بچه سرراهی، اما سرنوشت‌اش در دوران کودکی به طوری رقم خورد که حالا آنهایی که قصه هفده سال زندگی‌اش در ایران را می‌شوند، او را الیور توئیستی می‌بینند در خیابان‌های مشهدِ ۵۰ سال پیش. دوران کودکی او در دو چیز خلاصه می‌شود: گرسنگی و تنهایی
برای تهیه کتاب علیرضا از لینک های زیر استفاده کنید             آمریکا                      اروپا

No comments:

Post a Comment